Juhsóska

Szétterülő vagy felálló hajtású, kopasz, vékony szárú, változékony növény. Savanykás ízű levelei szálasak, hosszúkásak, ép szélűek. Többnyire 10-40mm hosszúak, nyilas-dárdás vállúak. Az apró, 6 leplű, zöldes virágok egyivarúak, a növény kétlaki. A porzós virágokban 6 porzó, a termősekben egy felső állású magház fejlődik. A termés 1,5 mm hosszú, 3 élű makkocska.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánkban elég gyakori.

• ÉLŐHELY: Száraz gyepek, rétek, parlagok,tengerpartok. Kedveli a jó vízelvezetésű, enyhén savanyú talajokat.

Savaska

Felálló, magányos vagy kevéssé ágas, kopasz hajtású, lágy szárú növény.
Levelei nagyrészt tőállásúak, ép szélűek. Legfeljebb 3 cm átmérőjűek, sötétzöldek, hosszú, vékony nyelűek.
Zöldes, 4 leplű, 6 porzós virágai megnyúló, bugaszerűen elágazó virágzatban nyílnak.
Éréskor a belső két lepel megnagyobbodik. A termés 3-4 mm hosszú, 2 élű, szárnyas szegélyű makkocska.

• ELTERJEDÉS: Európa magashegységei. Hazánkban nem honos.

• ÉLŐHELY: Nyirkos, sziklás, főként gránitos alapkőzetű magashegységek patakpartjain.

Esetenként alacsonyabban fekvő folyóparti területeken is megtelepedhet.

Fodros lórom

Vastag és kissé barázdált szárú növény. Levelei legfeljebb 30 cm-esek, hullámos-fodros szélűek.
A tőlevelek nagyobbak, hosszú nyelűek; a szárlevelek kisebbek és rövid nyelűek.
Az apró, zöldes, rendszerint kétivarú virágokban 6 lepel és 6 porzó fejlődik.
A tömött virágörvök megnyúló álfürtökben nyílnak. Éréskor a belső lepelcimpák megnagyobbodnak.
A 3-5 mm hosszú, 3 élű makkocska szegleteiben piros duzzanatok láthatók.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánkban gyakori.

• ÉLŐHELY: Nedves rétek, szántók, parlagok, folyóparti fövenyek, tengerpartok.

• ROKON FAJOK: A murvás lórom (Rumex conglomeratus): levelei széles vállúak, virágzata, csaknem a csúcsáig murvaleveles.
Nedves rétek, útszélek növénye.

Szulákkeserűfű

Vékony, csavarodó, esetenként kúszó szárú növény. Levelei szórt állásúak, lisztes fonákúak, ép szélűek.

Lekerekített vagy kissé ki hegyesedő csúcsúak, vékony nyelűek. Zöldes fehér vagy rózsás szirmú virágai aprók, mindössze l- 2 mm átmérőjűek, laza, gyengén leveles álfüzérekben nyílnak. A lepel ötcimpájú, szárnyas.
A termés 4-7 mm hosszú, rövid kocsányú, fénytelen, fekete, háromszögletű makkocska.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánkban gyakori gyomnövény.

• ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, út- és erdőszélek, szemét lerakóhelyek.

• EGYEB NEVEK: Bilderdykia convolvulus.

• ROKON FAJOK: A sövénykeserűfű (Fallopia dumetorum): termésének kocsánya 5-8 mm, makkocskája fényes.

Borsos keserűfű

Kopasz, szétterülő vagy felálló hajtású, csípős, borsos ízű növény.
Szórt állású, lándzsás, kihegyesedő, ép szélű levelei csaknem ülők. A szárat körbefogó pálhakürtő barna, pillás.
Az apró, 3-4 mm átmérőjű, rózsaszín, esetenként zöldes-fehér virágok karcsú, bókoló végű álfüzérekben nyílnak.
A lepel 5-cimpájú, mirigyes.
A termés sötétbarna makkocska.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánkban elég gyakori.

• ÉLŐHELY: Nyirkos talajok, lápok, mocsarak, sekély vizek, árterek többnyire árnyas részei.

• EGYEB NEVEK: Persicaria hydropiper.

• ROKON FAJOK: A szelíd keserűfű (Polygonum mite}:hajtása nem borsos ízű, virágai nem mirigyesek, termése fekete. Elterjedése és élőhelye hasonló a borsos keserűfűéhez.

Madárkeserűfű

Erősen változékony, felálló, szétterülő , esetenként kúszóhajtású növény. Ép szélű, kopasz levelei legfeljebb 5 cm hosszúak,
lándzsásak, oválisak, alapjuk felé elkeskenyedők. Az oldalhajtásokon sokkal kisebbek, mint a főszáron .
A pálhakürtő ezüstös, finoman erezett, pillás élű. Az apró, rózsásfehér, esetleg zöldes, 8 porzós virágok magányosan vagy kis csomókban nyílnak.
A termés sötét, pontozott makkocska.

• ELTERJEDES: Egész Európa. Hazánk taposott gyomtársulásaiban gyakori.

• ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, útszélek, tengerpartok.

Baracklevelű keserűfű

Felálló, esetenként szétterülő hajtású növény.
Lándzsás,legfeljebb 15 cm hosszú levelei rendszerint kopaszok, ritkán finoman molyhos fonákúak.
Felszínükön gyakran két feltűnő feketés folt látható. A rövid, tömött álfüzérekben nyíló apró,világos vagy sötét rózsaszínű virágokban rendszerint 5 szirom és 8 porzó található. A termés 2-3 mm átmérőjű, fényes, fekete makkocska.

• ELTERJEDES: EgészEurópa.
Hazánkban a gyomtársulások gyakori növénye.

• ÉLŐHELY: Üde talajú parlagok, szántók. Többnyire víz közelben.

• EGYÉBNEVEK: Persicaria maculosa.

• ROKONFAJOK: A hasonló élőhelyű lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium): levelei nemfoltosak, zöldes-fehér szirmai mirigyesek.

Kígyógyökerű keserűfű

Lágyszárú,kopasz hajtású növény, rövid, vaskos, kétszeresen hajlott gyöktörzzsel.
Vékony, felálló szára egyszerű. Levelei 5-15 cm-esek, szórt állásúak. Az alsók szárnyas nyelűek, a felsők ülők, háromszögletűek.
Az apró,rózsaszín, 5 leplű és 8 porzójú virágok füzérszerű csomókban nyílnak a hajtásvégeken.
A termés 3 élű, egymagvú makkocska. Fontos gyógynövény.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánk védett növénye.

• ÉLŐHELY: Üde láprétek, legelők; nyirkos talajú füves területek; ritkán útszélek, nyílt erdők.

• EGYÉBNEVEK: Persicaria bistorta.